Polisïau a Gweithdrefnau (Gwybodaeth i weithwyr newydd)

Llawlyfr Gweithwyr

Mae ein Llawlyfr Gweithwyr wedi ei gynllunio i'ch cyflwyno i'n sefydliad ac i fod o ddefnydd parhaol yn ystod eich cyflogaeth. Sylwer na fydd y Llawlyfr Gweithiwr hyn yn berthnasol i athrawon a/neu weithwyr nad ydynt yn perthyn i'r CGC.

Llawlyfr Gweithwyr.

Polisïau a Gweithdrefnau

Fel gweithiwr bydd gofyn i chi ymgyfarwyddo â nifer o bolisïau a gweithdrefnau. Sylwer y gall rhai o'r polisïau a'r gweithdrefnau fod yn wahanol i athrawon a/neu staff nad ydynt yn aelodau o'r CGC.

Polisïau swyddi a gweithwyr

Systemau AD

Rydym ni'n defnyddio amrywiaeth o systemau AD. Gallwch dderbyn mwy o wybodaeth am y rhain ar ein gwefan.

Canllawiau system

Cysylltiadau defnyddiol

Dyma rifau ffôn defnyddiol yr hoffech chi eu nodi efallai: