Croeso

Croeso i’n gwefan i Weithwyr Newydd. Cymrwch olwg... 

Services and information

Croeso i Sir Ddinbych

Llongyfarchiadau ar eich swydd newydd ac am ymuno ag un o'r cynghorau gyda'r perfformiad gorau yng Nghymru.

Pwy ydym ni?

Cyfarfod y tîm.

Eich taith

Mae'ch taith gyda Chyngor Sir Ddinbych wedi cychwyn.

Buddiannau gweithwyr

Mae yna nifer o gynlluniau gwobrwyo a buddiannau i weithwyr.

Polisïau a gweithdrefnau

Fel gweithiwr bydd gofyn i chi ymgyfarwyddo â nifer o bolisïau a gweithdrefnau.

Cynllun Corfforaethol 2022-2027

Mae cynllun strategol y cyngor ar gyfer darpariaeth o 2022 i 2027 yn cynnwys ein hamcanion allweddol a fydd yn helpu i sicrhau lles preswylwyr rŵan ac yn y dyfodol.