Absenoldeb am resymau iechyd

Rheoli presenoldeb, apwyntiadau meddygol, absenoldeb salwch a thâl salwch.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Rheoli presenoldeb

Mae'r Cyngor yn disgwyl presenoldeb da gan bob gweithiwr ac yn gwerthfawrogi iechyd a lles ei weithwyr.

Apwyntiadau meddygol

Gwybodaeth am apwyntiadau meddygol.

Absenoldeb oherwydd salwch a thâl salwch

Gwybodaeth am absenoldeb salwch a thâl salwch.