Anghenion Gofalwyr

Rydym ni’n cydnabod bod gan rai gweithwyr gyfrifoldebau gofalu a all effeithio’n sylweddol ar eu bywydau personol, ac felly rydym ni wedi ymrwymo i weithio gyda nhw i’w helpu i gynnal cydbwysedd gwaith a bywyd.

Gall y Cyngor weithio efo chi i edrych ar addasiadau posibl (tymor hir a thymor byr) y gellir eu gwneud i’ch trefniadau gweithio er mwyn ysgafnhau unrhyw bwysau sydd arnoch chi.

Polisi: Rheoli Absenoldebau Gofalwyr (PDF, 363KB)