Yma i helpu: eich arweiniad i wasanaethau digartrefedd

Fe wyddon ni fod bod yn ddigartref neu dan risg o ddigartrefedd yn amser o bryder a straen.

Rydyn ni yma i wrando arnoch chi a gwneud ein gorau i’ch helpu a’ch cefnogi.

Darllenwch y llyfryn hwn i’ch helpu i ddeall y broses o weithio gyda ni.

Yma i helpu - eich arweiniad i wasanaethau digartrefedd (PDF, 386KB)

Os oes ganddoch chi unrhyw bryderon neu gwestiynau, fe fydden ni’n falch o helpu.

Sut i gael help

I gael help a chyngor, ac i drafod eich opsiynau, gallwch:

Helpwch eich hun gyda'n canllaw atal digartrefedd.

Tu Allan i Oriau Swyddfa

Os byddwch yn dod yn ddigartref y tu allan i oriau gwaith, ac nad oes gennych unrhyw le diogel i gysgu gallwch ffonio ein gwasanaeth y tu allan i oriau ar 0300 123 30 68.