Libraries: useful links for people from Ukraine / Корисні посилання для людей з України

It is quick and easy to join the library, and once you are a member you can borrow books and get free internet access. All our libraries also offer free wi-fi.

Приєднатися до бібліотеки можна швидко та легко, а ставши учасником, ви можете брати книги та отримувати безкоштовний доступ до Інтернету. Усі наші бібліотеки також пропонують безкоштовний Wi-Fi.

Public libraries are the ideal place to find help and information about local services, and to borrow books and use computers. Find out more here:

Публічні бібліотеки є ідеальним місцем для отримання допомоги та інформації про місцеві послуги, а також для позичання книг і використання комп’ютерів. Дізнайтесь більше тут:

Libraries: supporting new arrivals (external website)


A selection of books in Ukrainian are available to borrow via your local library.

Добірку книжок українською мовою можна взяти у вашій місцевій бібліотеці.

Library catalogue (external website)


A selection of eBooks in Ukrainian are available to download for free via Borrowbox. Log in with your library card and PIN. For more information visit:

Добірку електронних книг українською мовою можна безкоштовно завантажити через Borrowbox. Увійдіть за допомогою бібліотечної картки та PIN-коду:

Borrowbox (external website)


A number of language services have been made available free.

Ряд мовних послуг стали доступними безкоштовно.

Mezha: a selection of language learning services that have become free for Ukrainians (external website)


Find educational resources in Ukrainian available here:

Освітні ресурси українською мовою можна знайти тут:

Ukraine Unlimited Learning (external website)


Books for children

Книги для дітей

Osvitoria.org (external website)

Booklet containing tips and guidance on reading with children aged 0 to 12 months (Ukrainian).

Буклет із порадами та вказівками щодо читання з дітьми 0-12 місяців – укр.

Booktrust: Читайте з вашою малечею. Від народження до року (PDF, 2.43MB) (external website)

Booklet containing tips and guidance on reading with children aged 3 to 4 years (Ukrainian).

Буклет із порадами та вказівками щодо читання з дітьми 3-4 років – укр.

Booktrust : Читайте з вашою малечею 3–4 роки (PDF, 4.96MB) (external website)