Busnes cyllid a grantiau

Gwybodaeth am y grantiau a’r cyllid sydd ar gael ar gyfer busnesau.

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Grant Busnes Digidol

Mae’r Grant Busnes Digidol ar gael i fusnesau i fuddsoddi mewn technoleg ddigidol sy’n cael ei argymell iddynt yng nghynllun gweithredu digidol Cyflymu Cymru i Fusnesau.

Hyfforddiant a digwyddiadau busnes

Gweld hyfforddiant a digwyddiadau busnes.

Cronfa Argyfwng Busnes - Ionawr 2022

Gwybodaeth am y Cronfa Argyfwng Busnes - Ionawr 2022

Banc Datblygu Cymru (gwefan allanol)

Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau i gael y cyfalaf sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.

Cynllun Kickstart

Gwybodaeth am y Cynllun Kickstart, gan gynnwys sut i wneud cais.

Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CCBT) (gwefan allanol)

Mae CCBT yn cynnig cymorth i fusnesau twristiaeth newydd a phresennol i wella ansawdd y cyfleusterau sydd ar gael ac i feithrin gallu.

Busnes Cymru (gwefan allanol)

Busnes Cymru yw gwasanaeth cefnogi Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau; mae’n darparu amrywiaeth eang o gymorth a chyngor i fusnesau presennol a newydd ledled Cymru.

Cadwyn Clwyd (gwefan allanol)

Cadwyn Clwyd is a Rural Development Agency that provides guidance and support for the rural economy and have various projects to support growth and development.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) (gwefan allanol)

Mae’r CGGSDd yn cynnig nawdd i brosiectau cymunedol a chymorth i fentrau cymdeithasol.

Ardal Gwella Busnes (AGB)

Gwybodaeth am Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Grantiau chwaraeon

Holwch i weld a ydych chi neu'ch tîm yn gymwys i gael grant chwaraeon.

Grantiau celfyddydau a diwylliant (gwefan allanol)

Sut i gysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru a gwneud cais.

Arian a grantiau cymunedol

Arian sydd ar gael ar gyfer eich cymuned chi.