Canol Tref y Rhyl Gweledigaeth

Daw gweledigaeth Canol Tref y Rhyl o ymdrech gydweithredol rhwng pobl o gefndiroedd cyhoeddus, preifat a chymunedol sydd â gwir ddiddordeb mewn creu dyfodol gwell i'r Rhyl. Bydd y weledigaeth yn siapio'r dyfodol ar gyfer Canol y Dref dros y 15 mlynedd nesaf.

Services and information

Meysydd Ffocws Allweddol

Meysydd ffocws allweddol ar gyfer adfywio’r Rhyl i'r dyfodol, gan gynnwys y 4 problem fwyaf a'r 4 ased mwyaf yn y dref.

Sut datblygwyd y weledigaeth

Sut datblygwyd y weledigaeth i greu dyfodol gwell ar gyfer y Rhyl.

Wyth syniad mawr

Wyth syniad mawr i helpu i siapio dyfodol Canol Tref y Rhyl.