Cyrchu gwybodaeth

Y wybodaeth rydyn ni’n ei dal a pham, a sut i’w chyrchu.

Services and information

Diogelu data

Eich hawl i wybod pa wybodaeth a ddelir amdanoch chi a pham.

Rhyddid gwybodaeth

Sut i wneud ceisiadau dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Rheoliadau gwybodaeth amgylcheddol

Cyrchiad i wybodaeth amgylcheddol fel defnydd tir, gwastraff, llygredd a mwy.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol

Rydym yn ymrwymedig i ddathlu amrywiaeth a hyrwyddo cydraddoldeb ym mhopeth a wnawn.

Setiau data

Setiau o ddata y gallwch eu lawrlwytho a'u hailddefnyddio.

Cynllun cyhoeddi

Yn ôl y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, rhaid i bob awdurdod lleol gael cynllun cyhoeddi.

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol

Pob blwyddyn mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn llunio adroddiad sy’n edrych ar ba mor effeithiol rydym ni wedi diwallu anghenion ein cymunedau yn ystod y flwyddyn.