Cynlluniau

Cynlluniau Cyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Cynllun Corfforaethol

Mae'r Cynllun Corfforaethol yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer 2022-2022.

Heneiddio'n Dda yn Sir Ddinbych

Sicrhau bod Sir Ddinbych yn lle da i bawb heneiddio.

Cynllun strategol y gymraeg mewn addysg

Rydym yn gwbl ymrwymedig i weledigaeth Llywodeaeth Cymru i gyflawni miliwn o Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn edrych ar ein hawliau tramwy lleol, ac yn nodi sut byddwn yn eu rheoli a'u gwella dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Cynllun Ymdrin â Thai Gwag

Rydym yn gweithio i tuag at ddefnyddio cartrefi gwag unwaith eto.