Cynlluniau

Cynlluniau Cyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Cynllun Corfforaethol 2017-2022: Ein huchelgeisiau a'n cyflawniadau

Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych.

Cynllun Corfforaethol

Mae'r Cynllun Corfforaethol yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer 2017-2022.

Heneiddio'n Dda yn Sir Ddinbych

Sicrhau bod Sir Ddinbych yn lle da i bawb heneiddio.

Cynllun strategol y gymraeg mewn addysg

Rydym yn gwbl ymrwymedig i weledigaeth Llywodeaeth Cymru i gyflawni miliwn o Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Cynlluniau tref ac ardal

Cynlluniau tref ac ardal 2012-2020.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn edrych ar ein hawliau tramwy lleol, ac yn nodi sut byddwn yn eu rheoli a'u gwella dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Cynllun Ymdrin â Thai Gwag

Rydym yn gweithio i tuag at ddefnyddio cartrefi gwag unwaith eto.

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Dros Dro 2021 i 2022

Cynhyrchir Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol bob pedair blynedd.