Beth sydd o bwys i chi a sut y gallwch eich helpu eich hunan

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych yn cefnogi pobl i fod yn annibynnol a pharhau i allu dewis a rheoli eu bywydau. Gallai cael glanhawr, garddwr a thasgmon, neu gael rhywun i’ch helpu â siopa neu reoli arian eich helpu i aros yn annibynnol yn eich cartref eich hun.

Cliciwch ar bennawd isod i ddod o hyd i wasanaeth a mwy o wybodaeth:

Os hoffech chi fwy o wybodaeth neu gyngor, gallwch ymweld â Phwynt Siarad neu gysylltu â’r Pwynt Mynediad Sengl.