Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Mae'r Cyngor wedi hyfforddi nifer o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a fydd yn ymateb ac yn eich cefnogi os cewch chi argyfwng iechyd meddwl, neu os nad ydych chi'n teimlo'n gyfforddus yn siarad gydag aelodau o'ch tîm am eich problemau.

Os ydych chi neu gydweithiwr yn cael teimladau fel y rhai isod, gallwch gysylltwch â’ch Swyddogion Iechyd Meddwl Cymorth Cyntaf i gael cefnogaeth:

  • Yn cael pwl o banig
  • Eisiau cyflawni hunanladdiad
  • Yn hunan niweidio
  • Wedi profi digwyddiad trawmatig
  • Wedi mynd i gyflwr seicotig

Eich swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yw:

Llinos Howatson
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol
Ebost: llinos.howatson@sirddinbych.gov.uk

Louise Dougal
Rheolwr Gwasanaeth AD, Adnoddau Dynol
Ebost: louise.dougal@sirddinbych.gov.uk

Emma Safhill
Rheolwr Tîm AD, Adnoddau Dynol
Ebost: emma.safhill@sirddinbych.gov.uk

Andrea Malam
Prif Bartner Busnes DS, Adnoddau Dynol
Ebost: andrea.malam@sirddinbych.gov.uk

Hilary Evans
Partner Busnes AD, Adnoddau Dynol
Ebost: hilary.evans@sirddinbych.gov.uk

Kerry Evans
Partner Busnes AD, Adnoddau Dynol
Ebost: kerry.evans@sirddinbych.gov.uk

Nerys Edwards
Partner Busnes AD Cynorthwyol Ysgolion, Adnoddau Dynol
Ebost: nerys.edwards@sirddinbych.gov.uk

Julie Phillips
Partner Busnes AD Cynorthwyol Ysgolion, Adnoddau Dynol
Ebost: julie.phillips@sirddinbych.gov.uk

Joanne Jones
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol
Ebost: jones.joanne@sirddinbych.gov.uk

David Shephard
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol
Ebost: david.shephard@sirddinbych.gov.uk

Felicity Chandler
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol
Ebost: felicity.chandler@sirddinbych.gov.uk

Lindsey Duckett
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol
Ebost: lindsey.duckett@sirddinbych.gov.uk

Rachel Evans
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol
Ebost: rachel.evans@sirddinbych.gov.uk

Sophie Vaughan
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol 
Ebost: sophie.vaughan@sirddinbych.gov.uk

Bridget Stokes
Ysgrifennydd y Gangen Unsain
Ebost: bridget.stokes@sirddinbych.gov.uk

Shane Davies
Cynrychiolydd Undeb Unsain, Strydwedd
Ebost: shane.c.davies@sirddinbych.gov.uk

John Berger
Cynrychiolydd Undeb Unsain, Cefndy Healthcare - 01824 706005

Mark Williams
Goleuadau Stryd
Ebost: Mark.W.Williams@sirddinbych.gov.uk

Joanne Ellis
Goleuadau Stryd
Ebost: joanne.ellis@denbighshire.gov.uk

Helen Dolan
Cynghorydd Iechyd a Phresenoldeb Galwedigaethol
Email: helen.dolan@sirddinbych.gov.uk

Tina Foulkes
Tîm Sir Ddinbych yn Gweithio, Cymunedau a Chwsmeriaid - 01824 712874
Ebost:  Tina.Foulkes@sirddinbych.gov.uk

Sara Palmer
Cludiant Teithwyr, Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedda Chefn Gwlad - 01824 706879
Ebost: sara.palmer@sirddinbych.gov.uk

Tony Ward
Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd - 01824 706397
Ebost: tony.ward@sirddinbych.gov.uk

Rhiain Morrell
Gwasanaethau Addysg a Phlant - 01824 712267
Ebost: rhiain.morrlle@sirddinbych.gov.uk

Amy Selby
Cynllunio Strategol, Gwella Busnes a Moderneiddio - 01824 708018
Ebost: amy.selby@sirddinbych.gov.uk

Gail Gerrard
Gwasanaethau Addysg a Phlant - 01824 712860
Ebost: Gail.Gerrard@sirddinbych.gov.uk

Nicola Kneale
Cynllunio Strategol, Gwella Busnes a Moderneiddio
Ebost: nicola.kneale@denbighshire.gov.uk

Wendy Davies
Strydwedd
Ebost: wendy.davies@denbighshire.gov.uk

Neil Jones
Strydwedd
Ebost: Neil.Jones@denbighshire.gov.uk

Ffoniwch Adnoddau Dynol ar 01824 706200 neu anfonwch e-bost at hrdirect@sirddinbych.gov.uk i siarad gyda syddog cymorth cyntaf iechyd meddwl.

Os ydych yn aelod o Undeb Llafur, siaradwch â nhw yn uniongyrchol gan y bydd ganddynt hwythau fanylion cyswllt swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl hyfforddedig.

Care first

Bwriad Care First yw eich helpu chi gyda gwahanol faterion gwaith, teuluol a phersonol. Mae’n wasanaeth am ddim ac nid oes rhaid gofyn i'ch rheolwr i gael ei ddefnyddio.

I gysylltu â Care First, ffoniwch 0800 174 319 neu fe allwch gael gafael ar y gwasanaeth yn gyfrinachol ar-lein ar Care First: Lifestyle (gwefan allanol)

Mae manylion enw defnyddiwr a chyfrinair i’w cael ar dudalen Iechyd Galwedigaethol ar y Fewnrwyd (LINC) neu drwy ofyn i’ch rheolwr atebol, Iechyd Galwedigaethol neu Adnoddau Dynol.


Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru Amswer i Newid Cymru