Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Mae'r Cyngor wedi hyfforddi nifer o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a fydd yn ymateb ac yn eich cefnogi os cewch chi argyfwng iechyd meddwl, neu os nad ydych chi'n teimlo'n gyfforddus yn siarad gydag aelodau o'ch tîm am eich problemau.

Os ydych chi neu gydweithiwr yn cael teimladau fel y rhai isod, gallwch gysylltwch â’ch Swyddogion Iechyd Meddwl Cymorth Cyntaf i gael cefnogaeth:

  • Yn cael pwl o banig
  • Eisiau cyflawni hunanladdiad
  • Yn hunan niweidio
  • Wedi profi digwyddiad trawmatig
  • Wedi mynd i gyflwr seicotig  

Eich swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yw:

Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol: Pobl

Gwasanaethau Cyfreithiol, AD & Democrataidd

Emma Safhill
Rheolwr Tîm AD, Adnoddau Dynol - 01824 712644
Ebost: emma.safhill@sirddinbych.gov.uk

Andrea Malam
Prif Bartner Busnes DS, Adnoddau Dynol - 01824 712544
Ebost: andrea.malam@sirddinbych.gov.uk

Hilary Evans
Partner Busnes AD, Adnoddau Dynol - 01824 712537
Ebost: hilary.evans@sirddinbych.gov.uk

Joanne Jones
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol - 01824 712534
Ebost: jones.joanne@sirddinbych.gov.uk

Cerri-Ann Jones
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol - 01824 712647
Ebost: cerri-ann.jones@sirddinbych.gov.uk

Rachel Evans
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol - 01824 712642
Ebost: rachel.evans@sirddinbych.gov.uk

Sophie Vaughan
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol - 01824 712527
Ebost: sophie.vaughan@sirddinbych.gov.uk

Paul Roberts
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol - 01824 712175
Ebost: paul.roberts@sirddinbych.gov.uk

Miriam Kisby
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol - 01824 712542
Ebost: Miriam.Kisby@sirddinbych.gov.uk

Laura Temple
Arbenigwr DS - Dysgu a Datblygu, Adnoddau Dynol - 01824 706183
Ebost: laura.temple@sirddinbych.gov.uk

Liam Davies
Cynorthwyydd AD, Adnoddau Dynol - 01824 708067
Ebost: Liam.Davies@sirddinbych.gov.uk

John Beagley
Prif Swyddog Cyfreithiol, Cyfreithiol - 01824 712555
Ebost: john.beagley@denbighshire.nwalescls.com

Clare Thomas
Cyfreithiwr, Cyfreithiol - 01824 706210
Ebost: Clare.Thomas@sirddinbych.gov.uk

Helen Spafford
Buddion Cymunedol, Cyfreithiol - 01824 706069
Ebost: Helen.Spafford@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol: Perfformiad, Digidol Ac Asedau

Gwella Busness a Moderneiddio

Amy Selby
Rheolwr Cyllid Allanol - 01824 708018
Ebost: amy.selby@sirddinbych.gov.uk

John Wood
Goruchwyliwr Safle - 01824 706198
Ebost: john.wood@sirddinbych.gov.uk

Iechyd Galwedigaethol

Iechyd Galwedigaethol

Alana Nicandros
Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol a Lles - 01824 712523
Ebost: Alana.Nicandros@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaeth Tai A Chymunedau

Cymunedau a Chwsmeriaid

Melanie Evans
Prif Reolwr Cyflogaeth Strategol - 01824 712870
Ebost: melanie.a.evans@sirddinbych.gov.uk

Tina Foulkes
Sir Ddinbych yn Gweithio - 01824 712874
Ebost:  Tina.Foulkes@sirddinbych.gov.uk

Eirlys Rawson
Sir Ddinbych yn Gweithio - 01824 706154
Ebost: Eirlys.Rawson@sirddinbych.gov.uk

Nikki Jones
Swyddog Datblygu Partneriaeth - 01824 706967
Ebost: nikki.jones@sirddinbych.gov.uk

Mark Cassidy
Eiddo - 01824 706808
Ebost: Mark.Cassidy@sirddinbych.gov.uk

Gareth Hallett
Eiddo - 01824 706837
Ebost: gareth.hallett@sirddinbych.gov.uk

Lucy Stokes
Eiddo - 01824 706975
Ebost: lucy.stokes@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Addysg a Phlant

Gwasanaethau Addysg a Phlant

Geraint Davies
Pennaeth Gwasanaeth Addysg - 01824 712645
Ebost: Geraint.Davies@sirddinbych.gov.uk
Siaradwr Cymraeg

James Brown
Prif Reolwr Addysg - 01824 708011
Ebost: James.Brown@sirddinbych.gov.uk

James Curran
Prif Reolwr – Cefnogi Ysgolion - 01824 706254
Ebost: james.curran@sirddinbych.gov.uk

Rhiain Morrell
Gwasanaethau Addysg a Phlant - 01824 712267
Ebost: rhiain.morrlle@sirddinbych.gov.uk

Gail Gerrard
Gwasanaethau Addysg a Phlant - 01824 712860
Ebost: Gail.Gerrard@sirddinbych.gov.uk

Ceri Probert
Gwasanaeth Cynhwysiant & Cymorth Busnes - 01824 712605
Ebost: Ceri.Probert@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion a Digartrefedd

Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion a Digartrefedd

Joanne Dixon
Un Pwynt Mynediad – 01824 712953
Ebost: Joanne.Dixon@sirddinbych.gov.uk

Margaret Watkins
Swyddog Datblygu’r Gweithlu – 01824 706347
Ebost: margaret.watkins@sirddinbych.gov.uk
Siaradwr Cymraeg

Karen Studley
Rheolwr Tîm, Un Pwynt Mynediad a Swyddog Adolygu – 01824 712512
Ebost: karen.studley@sirddinbych.gov.uk

Lindsey Duckett
Cydlynydd Busnes Rhanbarthol, NWSSIC - 01824 712545
Ebost: lindsey.duckett@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd

Tony Ward
Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd - 01824 706397
Ebost: tony.ward@sirddinbych.gov.uk

Wendy Davies
Strydwedd
Ebost: wendy.davies@sirddinbych.gov.uk

Neil Jones
Strydwedd
Ebost: Neil.Jones@sirddinbych.gov.uk

Joanne Ellis
Goleuadau Stryd
Ebost: joanne.ellis@sirddinbych.gov.uk

Hayley Jones
Arlwyo a Glanhau - 01824 712131
Ebost: hayley.jones@sirddinbych.gov.uk

Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad

Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad

Sara Palmer
Cludiant Teithwyr, Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedda Chefn Gwlad - 01824 706879
Ebost: sara.palmer@sirddinbych.gov.uk

Katrina Day
Cefn Gwlad - 01824 708396
Ebost: katrina.day@sirddinbych.gov.uk

Undebau Llafur

Undebau Llafur

Os ydych yn aelod o Undeb Llafur, siaradwch â nhw yn uniongyrchol gan y bydd ganddynt hwythau fanylion cyswllt swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl hyfforddedig.


Vivup

Bwriad Vivup yw eich helpu chi gyda gwahanol faterion gwaith, teuluol a phersonol. Mae’n wasanaeth am ddim ac nid oes rhaid gofyn i'ch rheolwr i gael ei ddefnyddio.

I gysylltu â Vivup, ffoniwch 0800 023 9387 neu fe allwch gael gafael ar y gwasanaeth yn gyfrinachol ar-lein ar Vivup (gwefan allanol).


Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru Amswer i Newid Cymru