Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Mae'r Cyngor wedi hyfforddi nifer o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl a fydd yn ymateb ac yn eich cefnogi os cewch chi argyfwng iechyd meddwl, neu os nad ydych chi'n teimlo'n gyfforddus yn siarad gydag aelodau o'ch tîm am eich problemau.

Os ydych chi neu gydweithiwr yn cael teimladau fel y rhai isod, gallwch gysylltwch â’ch Swyddogion Iechyd Meddwl Cymorth Cyntaf i gael cefnogaeth:

  • Yn cael pwl o banig
  • Eisiau cyflawni hunanladdiad
  • Yn hunan niweidio
  • Wedi profi digwyddiad trawmatig
  • Wedi mynd i gyflwr seicotig  

Eich swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yw:

Gwasanaethau Cyfreithiol, AD & Democrataidd

Gwasanaethau Cyfreithiol, AD & Democrataidd

Emma Safhill
Rheolwr Tîm AD, Adnoddau Dynol - 01824 712644
Ebost: emma.safhill@sirddinbych.gov.uk

Andrea Malam
Prif Bartner Busnes DS, Adnoddau Dynol - 01824 712544
Ebost: andrea.malam@sirddinbych.gov.uk

Hilary Evans
Partner Busnes AD, Adnoddau Dynol - 01824 712537
Ebost: hilary.evans@sirddinbych.gov.uk

Joanne Jones
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol - 01824 712534
Ebost: jones.joanne@sirddinbych.gov.uk

Lindsey Duckett
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol - 01824 712545
Ebost: lindsey.duckett@sirddinbych.gov.uk

Cerri-Ann Jones
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol - 01824 712647
Ebost: cerri-ann.jones@sirddinbych.gov.uk

Rachel Evans
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol - 01824 712642
Ebost: rachel.evans@sirddinbych.gov.uk

Sophie Vaughan
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol - 01824 712527
Ebost: sophie.vaughan@sirddinbych.gov.uk

Paul Roberts
Arbenigwr AD, Adnoddau Dynol - 01824 712175
Ebost: paul.roberts@sirddinbych.gov.uk

Miriam Kisby
Arbenigwr DS, Adnoddau Dynol - 01824 712542
Ebost: Miriam.Kisby@sirddinbych.gov.uk

Liam Davies
Cynorthwyydd AD, Adnoddau Dynol - 01824 708067
Ebost: Liam.Davies@sirddinbych.gov.uk

John Beagley
Prif Swyddog Cyfreithiol, Cyfreithiol - 01824 712555
Ebost: john.beagley@denbighshire.nwalescls.com

Clare Thomas
Cyfreithiwr, Cyfreithiol - 01824 706210
Ebost: Clare.Thomas@sirddinbych.gov.uk

Joanne Howes
Hyfforddai Cyfreithiwr, Cyfreithiol - 01824 706170
Ebost: Joanne.L.Howes@sirddinbych.gov.uk

Helen Spafford
Buddion Cymunedol, Cyfreithiol - 01824 706069
Ebost: Helen.Spafford@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo

Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo

Mark Cassidy
Eiddo - 01824 706808
Ebost: Mark.Cassidy@sirddinbych.gov.uk

Gareth Hallett
Eiddo - 01824 706837
Ebost: gareth.hallett@sirddinbych.gov.uk

Lucy Stokes
Eiddo - 01824 706975
Ebost: lucy.stokes@sirddinbych.gov.uk

Gwella Busness a Moderneiddio

Gwella Busness a Moderneiddio

Amy Selby
Cynllunio Strategol, Gwella Busnes a Moderneiddio - 01824 708018
Ebost: amy.selby@sirddinbych.gov.uk

Nicola Kneale
Cynllunio Strategol, Gwella Busnes a Moderneiddio
Ebost: nicola.kneale@sirddinbych.gov.uk

Maeve Puleston-Jones
Archwilio Mewnol, Gwella Busnes a Moderneiddio - 01824 706774
Ebost: maeve.puleston-jones@sirddinbych.gov.uk

Nikki Jones
Cynllunio Strategol, Gwella Busnes a Moderneiddio - 01824 706967
Ebost: nikki.jones@sirddinbych.gov.uk

Iechyd Galwedigaethol

Iechyd Galwedigaethol

Alana Nicandros
Ymgynghorydd Iechyd Galwedigaethol a Lles - 01824 712523
Ebost: Alana.Nicandros@sirddinbych.gov.uk

Cymunedau a Chwsmeriaid

Cymunedau a Chwsmeriaid

Sian Owen
Prif Swyddog – Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu - 01824 706125
Ebost:  sian.owen@sirddinbych.gov.uk

Tina Foulkes
Tîm Sir Ddinbych yn Gweithio, Cymunedau a Chwsmeriaid - 01824 712874
Ebost:  Tina.Foulkes@sirddinbych.gov.uk

Melanie Evans
Tîm Sir Ddinbych yn Gweithio, Cymunedau a Chwsmeriaid - 01824 712870
Ebost: melanie.a.evans@sirddinbych.gov.uk

Eirlys Rawson
Tîm Sir Ddinbych yn Gweithio, Cymunedau a Chwsmeriaid - 01824 706154
Ebost: Eirlys.Rawson@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Addysg a Phlant

Gwasanaethau Addysg a Phlant

Geraint Davies
Pennaeth Gwasanaeth Addysg - 01824 712645
Ebost: Geraint.Davies@sirddinbych.gov.uk

Mari Gaskell
Prif Reolwr Addysg - 01824 708050
Ebost: mari.gaskell@sirddinbych.gov.uk

James Brown
Prif Reolwr Addysg - 01824 708011
Ebost: James.Brown@sirddinbych.gov.uk

James Curran
Prif Reolwr – Cefnogi Ysgolion - 01824 706254
Ebost: james.curran@sirddinbych.gov.uk

Rhiain Morrell
Gwasanaethau Addysg a Phlant - 01824 712267
Ebost: rhiain.morrlle@sirddinbych.gov.uk

Gail Gerrard
Gwasanaethau Addysg a Phlant - 01824 712860
Ebost: Gail.Gerrard@sirddinbych.gov.uk

Ceri Probert
Gwasanaeth Cynhwysiant & Cymorth Busnes - 01824 712605
Ebost: Ceri.Probert@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol

Joanne Dixon
Un Pwynt Mynediad – 01824 712953
Ebost: Joanne.Dixon@sirddinbych.gov.uk

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd

Tony Ward
Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd - 01824 706397
Ebost: tony.ward@sirddinbych.gov.uk

Wendy Davies
Strydwedd
Ebost: wendy.davies@sirddinbych.gov.uk

Neil Jones
Strydwedd
Ebost: Neil.Jones@sirddinbych.gov.uk

Joanne Ellis
Goleuadau Stryd
Ebost: joanne.ellis@sirddinbych.gov.uk

Hayley Jones
Arlwyo a Glanhau - 01824 712131
Ebost: hayley.jones@sirddinbych.gov.uk

John Wood
Goruchwyliwr Safle - 01824 706198
Ebost: john.wood@sirddinbych.gov.uk

Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad

Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad

Sara Palmer
Cludiant Teithwyr, Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedda Chefn Gwlad - 01824 706879
Ebost: sara.palmer@sirddinbych.gov.uk

Katrina Day
Cefn Gwlad - 01824 708396
Ebost: katrina.day@sirddinbych.gov.uk

Undebau Llafur

Undebau Llafur

Os ydych yn aelod o Undeb Llafur, siaradwch â nhw yn uniongyrchol gan y bydd ganddynt hwythau fanylion cyswllt swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl hyfforddedig.

Bridget Stokes
Ysgrifennydd y Gangen Unsain
Ebost: bridget.stokes@sirddinbych.gov.uk


Care first

Bwriad Care First yw eich helpu chi gyda gwahanol faterion gwaith, teuluol a phersonol. Mae’n wasanaeth am ddim ac nid oes rhaid gofyn i'ch rheolwr i gael ei ddefnyddio.

I gysylltu â Care First, ffoniwch 0800 174 319 neu fe allwch gael gafael ar y gwasanaeth yn gyfrinachol ar-lein ar Care First: Lifestyle (gwefan allanol)

Mae manylion enw defnyddiwr a chyfrinair i’w cael ar dudalen Iechyd Galwedigaethol ar y Fewnrwyd (LINC) neu drwy ofyn i’ch rheolwr atebol, Iechyd Galwedigaethol neu Adnoddau Dynol.


Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru Amswer i Newid Cymru