Cymorth i gael gwaith ac i wneud cynnydd yn y gwaith

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod mewn, neu mewn perygl o fod mewn tlodi ac os hoffech eu helpu nhw i gael gwaith, neu i wneud cynnydd yn eu gwaith, gallwn ni helpu drwy gynnig cymorth ac arweiniad gyda;  

  • Cymhelliant a hunan hyder
  • Cyngor ac arweiniad un i un
  • Cyfleoedd hyfforddi
  • Gwirfoddoli
  • Ysgrifennu CV
  • Profiad Gwaith
  • Technegau Cyfweliad
  • Gwneud Cais am Swydd
  • Cyllid personol
  • Cyfrifoldebau Gofalu

Os oes ‘na unrhyw beth arall yr hoffech chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod gael cymorth gydag o er mwyn symud i mewn i addysg, gwaith neu hyfforddiant, anfonwch gais atom ac mae'n bosibl y gallwn helpu. 

Gofyn am gymorth i gael gwaith neu i wneud cynnydd yn y gwaith

Gallwch ofyn am gymorth ar lein i'ch helpu chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod i gael gwaith neu wneud cynnydd yn y gwaith.

Gofynnwch am ein cymorth ar-lein i gael gwaith neu i wneud cynnydd yn y gwaith

Mwy gwybodaeth

Dysgwch fwy am Sir Ddinbych yn Gweithio - Trechu tlodi drwy gyflogaeth.

Cyllid

Wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych.

Logo Cronfa Gymdeithasol Ewrop