Gwell Cysylltiedig: Cynhwysiant Digidol

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Nod y thema 'Gwell Cysylltiedig: Cynhwysiant Digidol' yw cefnogi darpariaeth llythrennedd digidol o ansawdd i bob grŵp oedran ar draws y sir.

Ymyriadau, allbynnau a chanlyniadau

Gwariant cyfalaf a refeniw ar gyfer blynyddoedd 1, 2 a 3: Cynhwysiant Digidol
 Blwyddyn Cyfalaf Refeniw
 Blwyddyn 2  £0  £230,400
 Blwyddyn 3  £0  £280,320

Ymyriadau

  • W37: Ymyriadau i gynyddu lefelau cynhwysiant digidol, gyda ffocws ar sgiliau digidol hanfodol, cyfathrebu manteision mynd (yn ddiogel) ar-lein, a chymorth yn y gymuned i roi’r hyder a’r ymddiriedaeth i ddefnyddwyr aros ar-lein.
  • W42: Cyllid i gefnogi sgiliau digidol lleol.

Allbynnau

Allbynnau: Cynhwysiant Digidol
 AllbynnauTarged (gwerth rhifiadol)
Nifer y bobl a gafodd gefnogaeth i gael mynediad at gyrsiau sgiliau sylfaenol (W37)  60
Nifer y bobl a gefnogir i ymgysylltu â sgiliau bywyd (W37, W42)  790
Nifer y bobl a gefnogir i ennill cymhwyster (W37, W42)  240

Canlyniadau

Canlyniadau: Cynhwysiant Digidol
 CanlyniadauTarged (gwerth rhifiadol)
Pobl sydd wedi cael cymhwyster neu gwblhau cwrs ar ôl cael cefnogaeth (W37, W42)  270
Pobl sy’n ymgysylltu â chefnogaeth sgiliau bywyd yn dilyn ymyraethau (W42)  550

Prosiectau

Y prosiect ar gyfer y thema hon yw cynyddu lefelau cynhwysiant digidol a sgiliau digidol sylfaenol ar draws Sir Ddinbych.

Darganfod mwy am prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro