Sipsiwn a Theithwyr - Cyflwyniad

Mae yna draddodiad maith o Sipsiwn a Theithwyr ar draws y DU. Mae amcangyfrifon diweddaraf yn dangos bod hyd at 300,000 o deithwyr traddodiadol yn byw ar draws y wlad.

Mae ansawdd iechyd, hyd bywyd a lefelau llythrenedd yn is na'r boblogaeth gyffredinol.

Yn gyffredinol mae yna ddiffyg safleoedd addas i Sipsiwn a Theithwyr ac mae hyn yn aml yn arwain at wersylloedd heb awdurdod yn cael eu sefydlu dros dro yn ein cymunedau.

Yn unol a Deddf Tai 2014, mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru asesu anghenion Sipsiwn a Theithwyr a chreu safleoedd os oes yna alw. Yn Sir Ddinbych, cynhaliwyd asesiad ac mae yna alw am safle parhaol a safle dros dro yn y sir.

Nid oes gennym unrhyw safleoedd swyddogol ar hyn o bryd.

Mae'r ymchwil mwyaf diweddar yn awgrymu'r angen am ddau safle preswyl i ymdopi gyda'r galw.

Lluniwyd y daflen hon i helpu cymunedau gyda gwybodaeth berthnasol a defnyddiol am Sipsiwn a Theithwyr, yn ogystal a gwybodaeth am eu diwylliant.

Sipsiwn a Theithwyr: Cyflwyniad (PDF, 1.84MB)