Toiledau cyhoeddus

Mae gan bob un o'n toiledau cyhoeddus gyfleusterau i bobl anabl ac mae gan y rhan fwyaf gloeon Cynllun Allwedd Cenedlaethol (NKS) RADAR. Gellir defnyddio allweddi RADAR ar gyfer y toiled anabl yn ystod ei oriau agor yn unig. 

Mae ein holl doiledau cyhoeddus, ar wahân i draeth Barkby, yn cynnwys cyfleusterau newid babanod.

Rhoi gwybod am broblem gyda thoiledau cyhoeddus

Dewiswch ardal isod i ddod o hyd i doiled cyhoeddus, ei gyfleusterau, oriau agor, os oes clo NKS Radar arno ac os oes tâl. 

Corwen

Corwen

Green Lane

Ar hyn o bryd mae'r pod anabledd hwn ar gau i'w hatgyweirio nes bydd rhybudd pellach.

Green Lane
Corwen
LL21 0DP

Cyfleusterau: pod neillryw

Taliadau: mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 40c

Clo NKS Radar: nid oes clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor
 • 26 Mehefin i 30 Medi: 7am i 9pm
 • 1 Hydref to 25 Mehefin: 7am i 5pm
Dinbych

Dinbych

Factory Ward

Factory Ward
Lôn Rhosmari
Dinbych
LL16 3TT

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: di-dâl

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor
 • 26 Mehefin i 30 Medi: 8am i 5pm
 • 1 Hydref to 25 Mehefin: 7am i 5pm
Dyserth

Dyserth

Waterfall Road

Waterfall Road
Dyserth
LL18 6ET

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: di-dâl

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor
 • 26 Mehefin i 30 Medi: 9am i 5.30pm
 • 1 Hydref to 9 Ebrill: ar gau
 • 10 Ebrill i 23 Ebrill: 9am i 6.30pm
 • 24 Ebrill i 25 Mehefin: ar gau
Llandrillo

Llandrillo

Y Wern

Llandrillo
Corwen
LL21 0SR

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: yn rhad ac am ddim

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor

Pob dydd: 9am i 5pm

Mae'r toiledau hyn yn cael eu rheoli gan wirfoddolwyr o Grŵp Mynediad i Gyfleusterau Cyhoeddus Llandrillo. I adrodd problem, ffoniwch 01824 706000.

Llanelwy

Llanelwy

Stryd Fawr

Stryd Fawr
Llanelwy
LL17 0SG

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: di-dâl

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor

9.30am i 4pm

Llangollen

Llangollen

Stryd y Farchnad

Stryd y Farchnad
Llangollen
LL20 8PY

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 40c

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor
 • 26 Mehefin i 30 Medi: 9am i 6pm
 • 1 Hydref to 25 Mehefin: 9am i 5.20pm
Prestatyn

Prestatyn

Traeth Barkby

Traeth Barkby
Prestatyn
LL19 7BL

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: di-dâl

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor

8.30am i 5.45pm


Gorsaf Fysiau

Ar hyn o bryd mae'r pod neillryw ar gau i'w hatgyweirio nes bydd rhybudd pellach.

Gorsaf Fysiau
Ffordd Pendyffryn
LL19 9DG

Cyfleusterau: pod neillryw

Taliadau: mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 40c

Clo NKS Radar: nid oes clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor
 • 26 Mehefin i 30 Medi: 7am i 9pm
 • 1 Hydref to 25 Mehefin: 7am i 6pm

Swyddfeydd y Cyngor

Nant Hall Road
Prestatyn
LL19 9HL

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: di-dâl

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor

8.15am i 5.40pm


Canolfan Nova

Beach Road West
Prestatyn
LL19 7NL

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: di-dâl

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn


Gorsaf dren

Ar hyn o bryd mae'r pod neillryw ar gau i'w hatgyweirio nes bydd rhybudd pellach.

Station Road
Prestatyn
LL19 7ER

Cyfleusterau: pod neillryw

Taliadau: mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 40c

Clo NKS Radar: nid oes clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor

Ar agor trwy'r flwyddyn: 7am i 9pm

Rhuddlan

Rhuddlan

Princes Road

Princes Road
Rhuddlan
LL18 5PY

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: di-dâl

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor

9.30am i 5.40pm

Rhuthun

Rhuthun

Stryd y Farchnad

Stryd y Farchnad
Rhuthun
LL15 1BE

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: di-dâl

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor

Ar agor trwy'r flwyddyn: 8am i 6pm


Cae Ddol Park (dim ar gael ar hyn o bryd)

Cae Ddol Park
Clwyd Street
Rhuthun
LL15 1HR

Cyfleusterau: pod neillryw

Ar hyn o bryd mae'r pod neillryw ar gau i'w hatgyweirio nes bydd rhybudd pellach.

Taliadau: mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 40c

Clo NKS Radar: nid oes clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor
 • 26 Mai i 30 Medi: 7am i 9pm
 • 1 Hydref to 25 Mai: 7am i 6pm
Y Rhyl

Y Rhyl

Gorsaf bws

Mae'r toiled cyhoeddus hwn ar gau ar hyn o bryd.

Bodfor Street
Y Rhyl
LL18 1AT

Cyfleusterau: pod neillryw

Taliadau: mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 40c

Clo NKS Radar: nid oes clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor
 • 26 Mehefin i 30 Medi: 7am i 9pm
 • 1 Hydref to 25 Mehefin: 7am i 6pm

Children's Village

West Parade
y Rhyl
LL18 1HL

Cyfleusterau: pod neillryw a thoiledau i ddynion a merched

Taliadau: Mae mynediad i ddefnyddio'r pod neillryw a'r toiledau yn 40c

Clo NKS Radar: nid oes clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor: pod neillryw
 • 23 Mehefin i 26 Medi: 7am i 11am a 5pm i 9pm
 • 27 Medi i 22 Mehefin: 7am i 9pm
Oriau agor: toiledau i ddynion a merched
 • 6 Medi i 26 Medi: 11am i 5pm
 • 27 Medi i 9 Ebrill: ar gau
 • 10 Ebrill i 23 Ebrill: 11am i 5pm
 • 24 Ebrill i 22 Mehefin: 10am i 4pm

Gerddi'r Coroni

Gerddi'r Coroni
Y Rhyl
LL18 4DA

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: di-dâl

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor
 • 26 Mehefin i 30 Medi: 9.30am i 5pm
 • 1 Hydref to 25 Mehefin: 10.45am i 2.55pm

Arena Digwyddiadau

Parêd y Dwyrain
Y Rhyl
LL18 3AF

Cyfleusterau: pod neillryw a thoiledau i ddynion a merched

Taliadau: mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 30c (am ddim i blant o dan 10 oed os bydd oedolyn sy'n talu yn dod gydag ef)

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn (ond dim ond pan fydd toiledau i ddynion a merched ar agor y mae ar gael)

Oriau agor: pod neillryw
 • 26 Mehefin i 26 Medi: 7am i 10am a 4pm i 9pm
 • 27 Medi i 25 Mehefin: 7am i 9pm
Oriau agor: toiledau i ddynion a merched
 • 6 Medi i 26 Medi: 11am i 4pm
 • 27 Medi i 25 Mehefin: ar gau

Old Golf Road

Old Golf Road
Y Rhyl
LL18 3PB

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: di-dâl

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor

10am i 6pm


Neuadd y Dref

Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1AB

Cyfleusterau: toiledau i ddynion a merched

Taliadau: mae mynediad i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn yn 40c

Clo NKS Radar: mae clo NKS Radar wedi'i osod ar y toiled hwn

Oriau agor

Ar agor trwy'r flwyddyn: 10am i 4pm

Allweddi RADAR

Mae allweddi NKS RADAR ar gael i bobl sydd angen defnyddio'r toiledau wedi’i osod efo clo NKS Radar oherwydd eu hanabledd neu gyflwr iechyd.

Cost allweddi RADAR yw £ 3.50, a gallwch brynu un ar ôl darparu eich bathodyn glas neu dystiolaeth o'ch lwfans byw i'r anabl, yn adeiladau canlynol y cyngor:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.