Adroddiadau cyllideb

Mae'r adroddiad cyllideb yn dangos gwariant cynlluniedig y cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiadau cyllideb diweddaraf isod:

Nid oes gennym adroddiadau cyllideb ar gyfer 2010-11, 2011-12 a 2012-13.