Adroddiadau cyllideb

Mae’r adroddiad cyllideb yn dangos gwariant cynlluniedig y cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiadau cyllideb diweddaraf isod: