Sut rydym ni'n gwario arian

Gwybodaeth ynglŷn â sut rydym ni'n gwario arian ac ar beth.

Services and information

Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario.

Fel Cyngor mae arnom ni eisiau darparu gwybodaeth i chi am arian.

Pob blwyddyn mae'n ofyniad cyfreithiol i ni bennu cyllideb gytbwys, ond mae gwneud hynny'n mynd yn anoddach. Mae yna lawer o bethau yn effeithio ar ein cyllideb ac felly mae'r dudalen hon yn ceisio egluro a helpu pobl i ddeall o ble daw ein harian a sut rydym ni'n ei wario.

Pie Chart

Byddwn yn ychwanegu rhagor o wybodaeth i'r tudalennau gwe hyn yn fuan, dewch yn ôl am y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch weld Llyfrau ein Cyllideb am ragor o wybodaeth am wariant y Cyngor hefyd.

Trosolwg o'r gyllideb

Trosolwg o gyllideb y Cyngor a'r broses gyllidebu.

Sut mae'r Cyngor yn cael ei ariannu

Darganfyddwch sut mae'r Cyngor yn cael ei ariannu.

Sut mae Treth y Cyngor yn cael ei wario

Gwybodaeth ynglŷn â sut mae'ch Treth y Cyngor yn cael ei wario.

Esboniad o'ch bil Treth y Cyngor

Gwybodaeth ynglŷn â sut mae’ch Treth y Cyngor yn cael ei wario.

GwasanaethauGwastraff ac ailgylchu

Darganfyddwch faint rydym ni’n ei wario ar wagio biniau a chasglu gwastraff.

Rhagor o wybodaeth

Datganiadau cyfrifin

Mae'r datganiad cyfrifin blynyddol yn adrodd ar sefyllfa'r cyngor ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, ac ar drafodion yn ystod y flwyddyn honno.

Llyfrau'r Gyllideb

Mae Llyfrau’r Gyllideb yn dangos ein gwariant arfaethedig yn ystod pob blwyddyn ariannol. 

Lwfansau a thaliadau cydnabyddiaeth Cynghorwyr

Mae cynghorwyr yn derbyn lwfans sylfaenol blynyddol sy'n cael ei dalu mewn rhandaliadau misol ac sy’n destun treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol.