Sut ydym ni'n gwario arian: Gwastraff ac ailgylchu

Rydym yn gyfrifol am waredu gwastraff cartref a gesglir ar draws y sir.

Yn 2022/23 fe wnaethom wario cyfanswm o £7.2 miliwn ar ddarparu gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu.

Faint rydyn ni'n ei wario: Ailgylchu a Gwastraff

Gwariant gwastraff ac ailgylchu 2022/23
Gwasanaeth Gwastraff2022/23 
Gwariant (£)
2022/23 
Incwm (£)
2022/23 
Gwariant Net (£)
Casglu Ysbwriel £1.8 miliwn £-0.1 miliwn £1.7 miliwn
Cael Gwared ar Wastraff £2.7 miliwn £-1.4 miliwn £1.3 miliwn
Ailgylchu* £5.4 miliwn £-1.2 miliwn £4.2 miliwn
Gwastraff masnach £0.2 miliwn £-0.2 miliwn £0.0 miliwn
Cyfanswm: £10.1 miliwn £-2.9 miliwn £7.2 miliwn

* Mae'r gwariant ailgylchu yn cynnwys:

  • Ailgylchu: 72%
  • Gwastraff bwyd: 28%
  • Gwasanaethau Gwastraff o’r Ardd (Gwasanaeth niwtral o ran cost)
  • Ailgylchu masnach (Gwasanaeth niwtral o ran cost)

Tudalennau cysylltiedig