Sialens Ddarllen yr Haf

Sialens Ddarllen yr Haf

Ar gyfer y sialens eleni mae’r Asiantaeth Ddarllen wedi partneru gyda WWF i greu ‘Arwyr y Byd Gwyllt' a fydd yn ysbrydoli plant i weithredu dros fyd natur a’r amgylchedd. Ymunwch ag Arwyr y Byd Gwyllt am antur gyffrous yn nhref ffuglennol ‘Caerwyllt’. Trwy ddarllen llyfrau, casglu gwobrau a dysgu popeth am ein planed, bydd y plant yn helpu'r Arwyr i wneud Caerwyllt yn lle mwy gwyrdd i fyw ynddo.

Gyda chymhellion unigryw i'w casglu a digon o lyfrau gwych i’w mwynhau, gweithgaredd haf perffaith i adeiladu sgiliau a hyder darllenwyr ifanc yn ystod yr egwyl hir o’r ysgol.

Gall plant hefyd gymryd rhan ar-lein trwy'r platfform ddigidol swyddogol arwyrybydgwyllt.org.uk (gwefan allanol).

Y sialens i ddechrau Gorffennaf 10fed, cysyllwtch a'ch llyfrgell leol i ymuno!