Rheoli Perfformiad a Cyflogau (ysgolion)

Gwybodaeth ar gyfer athrawon ac ysgolion ar y newidiadau i asesiadau perfformiad a'i cysylltiad gyda cyflogau.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Safonau Proffesiynol

Gwybodaeth amdan y newidiadau i'r safonau proffesiynol yng Nghymru.

Buddion i weithwyr

Gwybodaeth am buddion i weithwyr.

Cyflog ac amodau athrawon

Chanllawiau ar Gyflog ac Amodau Athrawon Ysgol.

Gwerthusiadau perfformiad

Mae Gwerthusiadau perfformiad yn rhoi cyfle i weithwyr gael sgwrs gyda rheolwr am eu hanghenion perfformiad a datblygiad.

National Education Union (gwefan allanol)

Amodau Gwasanaeth Athrawon Ysgol (y Llyfr Burgundy).

Cylchred Rheoli Perfformiad

Gwelwch y wahanol camau or cylchred rheoli.

Graddfeydd cyflog ysgolion

Gweld y graddfeydd cyflog ar gyfer athrawon, penaethiaid ac arweinyddiaeth.