Cymorth Busnes

Os ydych yn fusnes sydd eisoes yn bod neu’n fusnes newydd, gallwn ddarparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ichi.

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Cyfnod atal y coronafeirws: cwestiynau cyffredin (gwefan allanol)

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Coronafeirws: Cymorth i fusnesau

Gweld cymorth i fusnesau.

Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud

Gwybodaeth am y Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud.

Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud

Gwybodaeth am y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud.

Dechrau a Chynllunio Busnes (gwefan allanol)

Gwybodaeth ac arweiniad gan llyw.cymru.

Disgowntiau ac eithriadau

Sut allwch chi gael disgownt ar eich ardrethi.

Cyngor safonau masnachu

Pecynnau cyngor a gwybodaeth i fusnesau.

Parhad busnes

Sut y gall eich busnes yn cynllunio ar gyfer argyfwng.

Hysbysebion

I arddangos hysbyseb neu arwydd yn Sir Ddinbych, efallai y bydd arnoch angen cael caniatâd oddi wrthym.

Ystadegau busnes

Gwybodaeth fusnes ac ystadegau.

Ardal Gwella Busnes (AGB)

Partneriaethau a arweinir gan fusnesau ac a grëir trwy broses bleidleisio er mwyn darparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (gwefan allanol)

Mae BOSS yma i helpu chi ac eich busnes. Dysgu ar-lein syml a hwylus. Datblygwch eich busnes â BOSS!.

Caru Busnesau Lleol

Partneriaethau a arweinir gan fusnesau ac a grëir trwy broses bleidleisio er mwyn darparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Technoleg ar gyfer eich busnes

Mae BOSS yma i helpu chi ac eich busnes. Dysgu ar-lein syml a hwylus. Datblygwch eich busnes â BOSS!.

Busnes Cymru (gwefan allanol)

Yr holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad sydd eu hangen arnoch.

Coronafeirws: Grant Darparwyr Gofal Plant

Gwybodaeth am y Coronafeirws: Grant Darparwyr Gofal Plant

Hyfforddiant a digwyddiadau busnes

weld hyfforddiant a digwyddiadau busnes.

Cynllun Kickstart

Gwybodaeth am y Cynllun Kickstart, gan gynnwys sut i wneud cais.