Cymorth Busnes

Os ydych yn fusnes sydd eisoes yn bod neu’n fusnes newydd, gallwn ddarparu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol ichi.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi

Gall Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi ddarparu grant rhwng £5,000 a £50,000 i ddatblygu ac uwchraddio eiddo masnachol yng nghanol tref y Rhyl.

Disgowntiau ac eithriadau ardrethi busnes

Sut allwch chi gael disgownt ar eich ardrethi, gan gynnwys gwybodaeth am y Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch.

Newyddlen Bwletin Busnes

Tanysgrifiwch ar-lein i dderbyn y newyddlen Bwletin Busnes - y cylchlythyr misol sy’n darparu’r newyddion busnes diweddaraf o amgylch Sir Ddinbych.

Dechrau a Chynllunio Busnes (gwefan allanol)

Gwybodaeth ac arweiniad gan llyw.cymru.

Brexit ar gyfer busnesau

Mae’r DU wedi gadael yr UE. Mae’n bwysig bod holl fusnesau yn adolygu eu gweithrediadau – hyd yn oed os nad ydych yn meddwl bod y newid yn effeithio arnoch chi, mae’n bwysig gwirio.

Cyngor safonau masnachu

Pecynnau cyngor a gwybodaeth i fusnesau.

Parhad busnes

Sut y gall eich busnes yn cynllunio ar gyfer argyfwng.

Hysbysebion

I arddangos hysbyseb neu arwydd yn Sir Ddinbych, efallai y bydd arnoch angen cael caniatâd oddi wrthym.

Nifer yr ymwelwyr

Gwybodaeth ar nifer yr ymwelwyr yn Sir Ddinbych.

Ardal Gwella Busnes (AGB)

Partneriaethau a arweinir gan fusnesau ac a grëir trwy broses bleidleisio er mwyn darparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (gwefan allanol)

Mae BOSS yma i helpu chi ac eich busnes. Dysgu ar-lein syml a hwylus. Datblygwch eich busnes â BOSS!.

Caru Busnesau Lleol

Partneriaethau a arweinir gan fusnesau ac a grëir trwy broses bleidleisio er mwyn darparu gwasanaethau ychwanegol i fusnesau lleol yw Ardaloedd Gwella Busnes (AGB).

Arolwg Busnes

Gweld canfyddiadau ein harolwg busnes a darganfod sut i gymryd rhan.

Busnes Cymru (gwefan allanol)

Yr holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad sydd eu hangen arnoch.

Cyllid a grantiau

Gwybodaeth am y grantiau a’r cyllid sydd ar gael ar gyfer busnesau.

Hyfforddiant a digwyddiadau busnes

Gweld hyfforddiant a digwyddiadau busnes.

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cefnogaeth dileu swyddi

Cefnogaeth dileu swyddi ar gyfer busnesau a gweithwyr.