Diwylliant a'r Iaith Gymraeg: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Nod y thema 'Diwylliant a'r Iaith Gymraeg: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd' yw efnogi cyfoeth o dreftadaeth ddiwylliannol ac asedau naturiol Sir Ddinbych er mwyn cefnogi ffyniant economaidd, datblygu sgiliau a chydlyniant cymunedol.

Ymyriadau, allbynnau a chanlyniadau

Gwariant cyfalaf a refeniw ar gyfer blynyddoedd 1, 2 a 3: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd
 Blwyddyn Cyfalaf Refeniw
 Blwyddyn 2  £91,200  £24,000
 Blwyddyn 3  £288,000  £576,000

Ymyriadau

  • W6: Cefnogaeth ar gyfer celfyddydau lleol, gweithgareddau diwylliannol, treftadaeth a chreadigol.
  • W10: Cyllid ar gyfer cyfleusterau chwaraeon lleol, twrnameintiau, timau a chynghreiriau; i ddod â phobl at ei gilydd.

Allbynnau

Allbynnau: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd
 AllbynnauTarged (gwerth rhifiadol)
Nifer y sefydliadau sy'n derbyn cymorth ariannol heblaw grantiau (W6)  6
Nifer y sefydliadau sy'n derbyn grantiau (W6)  10
Nifer y sefydliadau sy’n cael cymorth nad yw’n gymorth ariannol (W6)  6
Nifer y digwyddiadau neu weithgareddau lleol a gefnogwyd (W6)  80
Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a gefnogir  65
Nifer yr amwynderau/cyfleusterau a grëwyd neu a gafodd eu gwella (W10)  1

Canlyniadau

Canlyniadau: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd
 CanlyniadauTarged (gwerth rhifiadol)
Swyddi a grëwyd o ganlyniad i gefnogaeth (W6)  51
Swyddi a ddiogelwyd o ganlyniad i gefnogaeth (W6)  20
Cynnydd mewn defnyddwyr (W6) Targed ddim wedi'i osod ar hyn o bryd
Cynnydd mewn ymwelwyr (W6) Targed ddim wedi'i osod ar hyn o bryd
Gwell canfyddiad o gyfleusterau / amwynderau (W6) Targed ddim wedi'i osod ar hyn o bryd
Gwell niferoedd ymgysylltu (W6) Targed ddim wedi'i osod ar hyn o bryd
Nifer y rhaglenni celfyddydau, diwylliannol, treftadaeth a chreadigol a arweinir gan y gymuned o ganlyniad i gefnogaeth (W6)  1,605
Gwell canfyddiad o ddigwyddiadau (W6) Targed ddim wedi'i osod ar hyn o bryd
Cynnydd yn niferoedd defnyddwyr cyfleusterau / amwynderau (W10) Targed ddim wedi'i osod ar hyn o bryd

Prosiectau

Y prosiectau ar gyfer y thema hon yw:

  • Cynllun Grantiau Cymunedol a Rhaglen Celfyddydau Creadigol
  • Swyddog Meysydd Chwarae a Thîm Cynnal a Chadw/Arolygu

Darganfod mwy am prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro