Menopos

Mae arnom ni eisiau cefnogi ein staff i gyflawni iechyd a lles cadarnhaol, a sicrhau eich bod yn gwybod ble gallwch gael mynediad at gefnogaeth os byddwch yn teimlo bod arnoch ei hangen.

Services and information

Ynglŷn â'r Menopos

Menopos yw pan fydd mislif menyw yn dod i ben. Ystyr menopos yw'r 'mislif olaf'.

Menopos: Symptomau a thriniaeth

Gwybodaeth am symptomau a thriniaeth y menopos.

Y Menopos ac Iechyd Meddwl

Gall newidiadau yn eich hormonau yn ystod y menopos effeithio ar eich iechyd meddwl a'ch iechyd corfforol.

Menopos yn y gwaith

Mae rheoli effaith y menopos yn y gwaith yn bwysig ar gyfer cyflogwyr a'r staff.

Cefnogaeth ar gyfer y Menopos

Cefnogwyr Menopos, cyngor a chefnogaeth gan gynnwys cyrsiau sydd ar gael.

Dynion a'r Menopos

Wrth i ddynion heneiddio, mae gostyngiad naturiol yng nghynhyrchiad yr hormon testosteron.

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru

Amswer i Newid Cymru     "Rydym ni'n ymrwymo i newid y ffordd rydym ni’n meddwl am iechyd meddwl ac yn ei drin yn y gwaith."