Nantclwyd y Dre

Nantclwyd y Dre

Nantclwyd y Dre yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2017 a 2018. 


Amseroedd agor

Mae Nantclwyd y Dre ar agor yn yr amseroedd canlynol: 

Ebrill tan Medi

 • Dydd Iau: 11am i 5pm
 • Dydd Gwener: 11am i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 11am i 5pm

Mynediad olaf: 4pm

Hydref i fis Mawrth

Gallwch drefnu ymweliad grŵp yn ystod mis Hydref i fis Mawrth drwy anfon e-bost atom neu drwy ffonio 01824 709822, rhwng 10am a 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Prisiau

 • Oedolyn: £7.00
 • Plant 5 - 16 oed: £6.00
 • Plant dan 5 oed: Am ddim
 • Teulu (4 person o leiaf 1 plentyn): £20.00
 • Pobl hŷn (60 oed +): £6.00
 • Myfyrwyr: £6.00
 • Grwpiau o 15+ person: £3.00 y pen
 • Gofalwr gydag ymwelwr anabl: Am ddim
 • Clwb Archeolegwyr Ifanc: Am ddim

Cysylltu â ni

Stryd y Castell
Rhuthun
LL15 1DP

Ebost: treftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Ffôn: 01824 709822

Cyfryngau cymdeithasol

Manylion am Nantclwyd y Dre

Dewch ar daith drwy saith oes Nantclwyd y Dre, plasty trefol ffrâm bren dyddiedig hynaf yn Cymru.

Adeiladwyd y tŷ gwreiddiol yn 1435 ond mae wedi ei estyn a’i uwchraddio sawl gwaith wedi hynny.

Mae Nantclwyd y Dre wedi ei adfer yn hyfryd fel bod modd i ni gael cipolwg ar fywydau’r preswylwyr gwahanol ac ar ffasiwn y blynyddoedd a fu.

Mae modd i ymwelwyr weld ystlumod pedol lleiaf yn yr atig trwy'r 'Camera Ystlumod', cymryd rhan mewn cwis a defnyddio sgriniau rhyngweithiol i ddysgu mwy am y tŷ a'i drigolion.

Dewch i ymweld â'r Ardd Arglwyddi sydd wedi hadfer yn llawn , mae mynediad i'r Ardd Arglwyddi wedi'i gynnwys yn y pris mynediad i'r tŷ. 

Llogi man cyfarfod hwn

Gallwch logi ystafelloedd parlwr Nantclwyd y Dre ar gyfer digwyddiadau, partion a cyfarfodydd. Bydd angen i chi drefnu eich arlwyaeth eich hun a gallwch ddefnyddio ein cegin a’n hoergell. Mae gan y lleoliad hwn le ar gyfer hyd at 60 o westeion.

 • Yn ystod amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr
 • Y tu allan i amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr + ffi untro o £45

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.