Cyngor cynllunio

Mi allwn roi cymorth i chi ar gyfer rhan fwyaf y mathau gwahanol o ddatblygiad cyn i chi dechrau cais. Rydym yn argymell eich bod yn gwneud cymaint o waith ymchwil ag y bo modd cyn i chi ddechrau prosiect ac yna ceisio cyngor proffesiynol. Gallwch gael canllawiau cynllunio sylfaenol o planningportal.co.uk (gwefan allanol).

Mynd i'r afael â'r argyfwng natur drwy'r system gynllunio

Polisi cynllunio cenedlaethol wedi'i ddiweddaru ar gyfer Pennod 6 Polisi Cynllunio Cymru.

Safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy

Gweld y safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy.

Canllawiau ar asesiadau hyfywed

Gweld y canllawiau ar asesiadau hyfywed.

Cyn cyflwyno ymholiad neu gais cynllunio, byddem yn cynghori eich bod yn cyfeirio at y canlynol:

Gallwch gael cyngor a chanllawiau manylach gan asiant cynllunio.Gallwch gael cyngor a chanllawiau manylach gan asiant cynllunio.

Gweld asiantau a chwmnïau a gyflwynodd 3 neu fwy o geisiadau i ni rhwng Mehefin 2019 a Mehefin 2020

Asiantau a chwmnïau a gyflwynodd 3 neu fwy o geisiadau

Dylech sicrhau bod yr asiant / cwmni yn addas ar gyfer eich prosiect. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wasanaeth a gewch gan unrhyw un o'r asiantau ar y rhestr.

Gallwch ddefnyddio'r cyfeirnod o 'Ceisiadau a gyflwynwyd' ar ein chwiliad o geisiadau cynllunio.

Adrian Jones Associates

 • Cyfeiriad:The Cottage Studio, Gellifor, Ruthin, LL15 1SB
 • Ffôn:01824 790381

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 17/2019/1057
 • 17/2019/1058
 • 09/2020/0401

Ainsley Gommon Architects

 • Cyfeiriad:15 Glynne Way, The Old Police Station, Hawarden, Deeside, CH5 3NS
 • Ffôn:01244 537100

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 30/2019/1041
 • 01/2020/0073
 • 30/2020/0147

B E Robinson ABEng, MWOBO

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 45/2020/0415
 • 31/2020/0416
 • 45/2020/0426

Blueprint

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 27/2019/1072
 • 15/2020/0142
 • 15/2020/0410

Brian Lewis Architectural Services

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 02/2020/0393
 • 01/2020/0405
 • 23/2020/0399

Cabana Architecture

 • Cyfeiriad:Glasfryn, Bryn y Felin, Dyserth, LL18 6AE
 • Ffôn:07901827176

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 43/2019/0693
 • 44/2019/0755
 • 28/2019/1005

Cadnant Planning Ltd.

 • Cyfeiriad:20 Connaught House, Riverside Business Park, Benarth Road, LL32 8UB
 • Ffôn:01492 581800
 • E-bost: info@cadnantplanning.co.uk

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 01/2019/1014
 • 01/2019/1013
 • 01/2019/1012

Cambrian Woodland Services

 • Cyfeiriad:20 Parc Alafowlia, Denbigh, LL16 3HZ
 • Ffôn:01745 817684

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 02/2019/0630
 • 02/2019/0831
 • 44/2020/0137

Chris Parry

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 43/2019/0960
 • 43/2019/0972
 • 43/2020/0390

D2 Architects

 • Cyfeiriad: 2 Soughton House Nicholas Street Mews, Chester, CH1 2NS
 • Ffôn: 01244 326347
 • E-bost: adam@d2architects.co.uk

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 45/2020/0328
 • 24/2020/0369
 • 02/2020/0429

Evan Owen

 • Cyfeiriad: Preswylfa, Dyffryn Ardudwy, LL44 2EH
 • Ffôn: 01341 242 625

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 45/2019/0643
 • 45/2020/0144
 • 45/2020/0145

Glenn Cavill Ltd

 • Cyfeiriad: Segwen, Llandyrnog, Denbigh, LL16 4LT
 • Ffôn: 07933 792354

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 20/2020/0050
 • 43/2020/0166
 • 20/2020/0207

Graham Holland Associates

 • Cyfeiriad: 4 King Street, Knutsford, WA16 6DL
 • Ffôn: 01565 651066

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 20/2019/0528
 • 18/2019/0540
 • 18/2019/0541

JIG Architects Ltd.

 • Cyfeiriad: Mold Business Park Unit 16, Wrexham Road, Mold, CH7 1XP
 • Ffôn: 01352 744889
 • E-bost: admin@jigarchitects.com

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 12/2020/0158
 • 22/2020/0186
 • 43/2020/0325

JPH Architects

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 43/2020/0359
 • 21/2020/0368
 • 43/2020/0402

Jan Bargiel

 • Cyfeiriad: 2 Church Mews, Llanfair Dyffryn Clwyd, Ruthin, LL15 2RJ
 • Ffôn: 07973 134236
 • E-bost: jan4plans@outlook.com

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 07/2020/0345
 • 23/2020/0398
 • 02/2020/0397

John Pugh

 • Cyfeiriad: Bryn Coch Farm, Llanfair Dyffryn Clwyd, Ruthin, LL15 2SH
 • Ffôn: 01824 705148
 • E-bost: johnappugh@usa.net

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 40/2020/0177
 • 19/2020/0261
 • 03/2020/0357

Kerry James Planning

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 10/2020/0099
 • 04/2020/0107
 • 04/2020/0108

Len Jinks

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 30/2019/0837
 • 09/2020/0167
 • 41/2020/0184

Life in Architecture

 • Cyfeiriad: 3 Chapel Mews, Ffynnongroew, Flintshire, CH8 9SW,
 • Ffôn: 07872589988
 • E-bost: life123@live.co.uk

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 43/2019/0574
 • 45/2019/0681
 • 43/2019/0685

Marsh Planning & Design Ltd.

 • Cyfeiriad: 53 Gronant Road, Rhyl, LL19 9DT
 • Ffôn: 01745 289775

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 45/2019/0653
 • 45/2020/0007
 • 45/2020/0124

Matischok and Ross Architectural Services

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 06/2020/0310
 • 30/2020/0361
 • 20/2020/0396

Owen Devenport Ltd

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 07/2020/0103
 • 30/2020/0214
 • 30/2020/0215

P and L AgriConsulting Ltd.

 • Cyfeiriad: Fields Farm, Alkington Road, Whitchurch, SY13 3NH
 • Ffôn: 07939474838

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 01/2019/1053
 • 01/2019/1052
 • 06/2020/0119

Parry Davies Architects Ltd.

 • Cyfeiriad: Studio 55:20, North Wales Business Park, Abergele, LL22 8LJ
 • Ffôn: 01745 585517
 • E-bost: pdparchitects@aol.com

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 40/2020/0291
 • 40/2020/0290
 • 43/2020/0400

Paterson Macaulay & Owens

 • Cyfeiriad: 9 Earl Road, Mold, CH7 1AD
 • Ffôn: 01352 755703

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 21/2019/0917
 • 21/2019/0929
 • 21/2019/1033

Peter Lloyd - PL Planning

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 43/2020/0111
 • 47/2020/0198
 • 45/2020/0218

Planscape

 • Cyfeiriad: 1 Lychgate House, St. Mary's Court, Whitford, CH8 9AG
 • Ffôn: 01745 560083
 • E-bost: lester@planscape.org.uk

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 30/2020/0082
 • 42/2020/0389
 • 43/2020/0428

Proarb Ltd

 • Cyfeiriad: Proarb House, Abergele Road, Bodelwyddan, Rhyl, LL18 5WQ
 • Ffôn: 01745 828380

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 02/2019/0723
 • 20/2019/1063
 • 44/2020/0017

R Arwel Davies and Co

 • Cyfeiriad: Llwyn Derw, Prion, Denbigh, LL16 4SA
 • Ffôn: 01745 890635

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 02/2019/0906
 • 02/2020/0058
 • 01/2020/0125

Richard Broughton

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 45/2020/0387
 • 45/2020/0388
 • 45/2020/0427

Rocal Design

 • Cyfeiriad: Plas Eirias Business Centre, Abergele Road, Colwyn Bay, LL29 8BF

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 01/2019/0839
 • 01/2019/0840
 • 44/2019/0976

Roger Parry and Partners LLP

 • Cyfeiriad: 20 The Estates Office, Salop Road, Oswestry, SY11 2NU
 • Ffôn: 01691 655334

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 24/2020/0115
 • 23/2020/0117
 • 10/2020/0213

The Building Plot Ltd

 • Cyfeiriad: Wepre House, Lon Parcwr Business Park, Ruthin, Denbighshire, LL15 1NJ
 • Ffôn: 01824 562017
 • E-bost: mail@thebuildingplot.com

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 02/2020/0282
 • 06/2020/0358
 • 18/2020/0381

Ty Architecture Cyf

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 12/2020/0365
 • 12/2020/0377
 • 23/2020/0422

Wynn Rogers Architectural Services

Ceisiadau a gyflwynwyd

 • 02/2020/0366
 • 02/2020/0411
 • 01/2020/0413

Ein gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais cynllunio

Gallwn roi cyngor cyn ymgeisio i chi ar wahanol fathau o ddatblygiad. Cliciwch ar fath o gais isod i gael gwybod pa ddatblygiadau fyddai’n mynd o dan y cais hwnnw a chael rhagor o wybodaeth.

Ceisiadau deiliaid tai

Byddai datblygiadau arfaethedig megis estyniadau/ addasiadau i annedd sengl neu fflat, yn cynnwys gwaith o fewn ffin/ cwrtil annedd yn cael eu cynnwys mewn cais gan ddeiliaid tai.

Mwy gwybodaeth

Ni all ein staff cynllunio roi cyngor ar yr angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau deiliaid tai.Mewn rhai achosion efallai na fydd angen caniatâd cynllunio arnoch chi, mae hyn yn cael ei alw'n ddatblygiad a ganiateir. Dewch i wybod mwy am ddatblygiad a ganiateir (gwefan allanol).

Fel arall, gallwch ddarganfod os byddai eich gwaith angen math arall o ganiatâd cynllunio gan ei fod ar Adeilad Rhestredig, Ardal Cadwraeth neu o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy Fy nhudalen eiddo.

Os hoffech fod yn sicr nad oes angen caniatâd cynllunio arnoch, gallwch wneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon (LDC). Dewch i wybod mwy, gan gynnwys sut i wneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon (gwefan allanol). Codir tâl am hyn a dylech gael cyngor gan asiant cynllunio gan y bydd angen cynlluniau graddedig.

Mân Geisiadau
Datblygiadau arfaethedig fyddai’n mynd i gyn-gais mân ddatblygiad
Datblygiad arfaethedig   Mae mân geisiadau yn gymwys lle
Adeiladu anheddau lle
mae nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae hyd at 9 o anheddau newydd
Adeiladu anheddau lle
nad yw nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Nid yw arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau)
pan fo’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Nid yw’r cynnydd yn y gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m²
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau) pan
nad yw’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Nid yw arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar
Newid o bwys yn y defnydd o adeilad
 
Nid yw’r gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m²
Newid o bwys yn y defnydd o dir
 
Nid yw arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar
Ceisiadau mawr
Datblygiadau arfaethedig fyddai’n mynd i gyn-gais datblygiad mawr
Datblygiad arfaethedig   Mae ceisiadau mawr yn gymwys lle
Adeiladu anheddau lle
mae nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae rhwng 10 a 24 o anheddau newydd
Adeiladu anheddau lle
nad yw nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar ond ddim mwy na 0.99 hectar
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau)
pan fo’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae’r cynnydd yn y gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m² ond yn llai na 1,999m2
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau) pan
nad yw’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar ond ddim mwy na 0.99 hectar
Newid o bwys yn y defnydd o adeilad Mae'r gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m² ond yn llai na 1,999m²
Newid o bwys yn y defnydd o dir Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar ond ddim mwy na 0.99 hectar
Gweithrediadau Eraill Ennill a gweithio mwynau neu ddefnyddio tir ar gyfer dyddodion gwaith mwynau
Gweithrediadau Eraill Datblygu gwastraff

Ymgynghori cyn gwneud cais cynllunio

Mae gofyniad ar ymgeiswyr i gyflwyno adroddiad ar yr ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio. Noder y bydd cyflwyno PAC yn ofyniad dilysu ar gyfer pob cais mawr o 1 Awst 2016. Mae canllawiau manwl ar y gofynion ar gyfer ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru (gwefan allanol).

Efallai y bydd y dolenni canlynol yn ddefnyddiol wrth ymgynghori

Ar ôl cyflwyno cais cynllunio ar gyfer ceisiadau mawr

Mae gofynion newydd ar ôl cyflwyno cais cynllunio hefyd fel:

 • Hysbysiad o Ddechrau Datblygiad ac Arddangos Hysbysiad
 • Newidiadau ar ôl Cyflwyno Cais Cynllunio

Ceir manylion am y gofynion hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gofynion ychwanegol ar gyfer ceisiadau mawr

Ar gyfer ceisiadau mawr a ganiatawyd ar neu ar ôl 16 Mawrth 2016, mae gofyniad i ddefnyddio’r hysbysiadau canlynol. Mae manylion ar sut maent yn cael eu defnyddio i'w gweld ar  wefan Llywodraeth Cymru (gwefan allanol).

 • Hysbysiad o Ddatblygiad yn Dechrau – i gael ei anfon at yr Awdurdod Lleol
 • Hysbysiad i'w arddangos ar y safle tra bod datblygu’n cymryd lle
Ceisiadau mawr mawr
Datblygiadau arfaethedig fyddai’n mynd i gyn-gais datblygiad mawr pwysig
Datblygiad arfaethedig   Mae ceisiadau mawr pwysig yn gymwys lle:
Adeiladu anheddau lle
mae nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae hyd at 25 o anheddau newydd
Adeiladu anheddau lle
nad yw nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.99 hectar
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau)
pan fo’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae’r cynnydd yn y gofod llawr gros allanol yn fwy na 1,999m²
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau) pan
nad yw’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.99 hectar
Newid o bwys yn y defnydd o adeilad
 
Mae’r gofod llawr allanol gros yn fwy na 1,999m²
Newid o bwys yn y defnydd o dir
 
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.99 hectar

Ymgynghori cyn gwneud cais cynllunio

Mae gofyniad ar ymgeiswyr i gyflwyno adroddiad ar yr ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio. Noder y bydd cyflwyno PAC yn ofyniad dilysu ar gyfer pob cais mawr o 1 Awst 2016. Mae canllawiau manwl ar y gofynion ar gyfer ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru (gwefan allanol).

Efallai y bydd y dolenni canlynol yn ddefnyddiol wrth ymgynghori

Ar ôl cyflwyno cais cynllunio ar gyfer ceisiadau mawr

Mae gofynion newydd ar ôl cyflwyno cais cynllunio hefyd fel:

 • Hysbysiad o Ddechrau Datblygiad ac Arddangos Hysbysiad
 • Newidiadau ar ôl Cyflwyno Cais Cynllunio

Ceir manylion am y gofynion hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gofynion ychwanegol ar gyfer ceisiadau mawr

Ar gyfer ceisiadau mawr a ganiatawyd ar neu ar ôl 16 Mawrth 2016, mae gofyniad i ddefnyddio’r hysbysiadau canlynol. Mae manylion ar sut maent yn cael eu defnyddio i'w gweld ar  wefan Llywodraeth Cymru (gwefan allanol).

 • Hysbysiad o Ddatblygiad yn Dechrau – i gael ei anfon at yr Awdurdod Lleol
 • Hysbysiad i'w arddangos ar y safle tra bod datblygu’n cymryd lle
Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Byddai ddatblygiadau arfaethedig o geisiadau ag Arwyddocâd Cenedlaethol yn cynnwys

 • Gorsafoedd Cynhyrchu
 • Cyfleusterau Storio Nwy Tanddaearol
 • Cyfleusterau ar gyfer Nwy Naturiol Hylifedig (LNG)
 • Cyfleusterau Derbyn Nwy
 • Meysydd Awyr
 • Rheilffyrdd
 • Cyfnewidfeydd Rheilffyrdd Cludo Nwyddau
 • Argaeau a Chronfeydd Dŵr
 • Trosglwyddo Adnoddau Dŵr
 • Gwaith Trin Dŵr Gwastraff
 • Cyfleusterau Gwastraff Peryglus

Cael gwybod mwy am Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (gwefan allanol).

 

Cysylltwch â ni os rydech chi ddim yn siŵr pa fath o gymorth rydech angen cyn gwneud cais.

Sut i drefnu’r gwasanaeth hwn

I drefnu’r gwasanaeth hwn bydd angen i chi lenwi ffurflen cyngor cyn-ymgeisio a'i hanfon at planning@denbighshire.gov.uk neu ei phostio I Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ a hefyd gwneud taliad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu'r holl ddogfennau ychwanegol y gofynnwyd amdanynt pan fyddwch yn anfon eich ffurflen.

Ffurflen cyngor cyn gwneud cais (MS Word, 57KB)

Faint mae'n costio?

Mae'r taliadau am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn fel a ganlyn;

Math o gais Cost
Ceisiadau Deiliaid Tai £25
Ceisiadau Mân £250 
Ceisiadau mawr £600
Ceisiadau mawr mawr £1000                    
Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol £1,500

Fffioedd cyngor cyn cais (PDF, 320KB)

Sut ydw i'n talu?

Dylid cyflwyno’r ffi gyda’ch cais. Gellir ei dalu yn y dulliau canlynol:

 • Cerdyn credyd/debyd trwy ffonio 01824 706727 (9am tan 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener)
 • Siec yn daladwy i ‘Cyngor Sir Ddinbych’ bostio i Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ

Beth sy'n digwydd ar ôl gofyn am gyngor

Byddwn yn anfon llythyr atoch o fewn 5 diwrnod gwaith i roi gwybod i chi ein bod wedi cael eich ffurflen. Os nad ydych wedi anfon y taliad cywir neu wybodaeth ofynnol, yna byddwn yn cysylltu â chi ac yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud.

Os ydym wedi cael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom, ein nod yw darparu cyngor ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod.

Fel lleiafswm, dylai ymgeiswyr ar gyfer datblygiadau gan ddeiliaid tai ddisgwyl cael y wybodaeth ganlynol yn eu hymateb ysgrifenedig:

 • Hanes cynllunio perthnasol y safle
 • Y polisïau cynllun datblygu perthnasol a ddefnyddir ar gyfer asesu’r cynnig datblygu
 • Canllawiau cynllunio atodol perthnasol (e.e. dylunio, cadwraeth ac ati)
 • Unrhyw ystyriaethau cynllunio materol eraill
 • Asesiad cychwynnol o’r datblygiad arfaethedig, yn seiliedig ar y wybodaeth uchod.

Ar gyfer pob cynnig datblygu arall, dylai ymgeiswyr dderbyn yr holl wybodaeth a amlinellwyd uchod, yn ogystal â pha un a ofynnir am unrhyw gyfraniadau Adran 106 neu Lefi Seilwaith Cymunedol a syniad o faint a nifer y cyfraniadau hyn.

Gwybodaeth Gyfrinachol

Gall cyfrinachedd gwybodaeth sy’n gysylltiedig â thrafodaethau cyn gwneud cais fod yn destun ceisiadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Mae'r Ddeddf a'r Rheoliadau yn darparu ar gyfer rhai eithriadau o'r angen i ddatgelu gwybodaeth sensitif fasnachol ac mewn achosion lle bo ymgeiswyr yn ystyried bod gwybodaeth benodol yn eithriedig rhag gofynion y Ddeddf neu'r Rheoliadau, dylid darparu’r cyfiawnhad dros eu sefyllfa i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ar adeg cyflwyno eich cais am gyngor cyn gwneud cais cynllunio.